Benim sitem

memet odevvvv

Veri Analizi

 

1)Cinsiyetiniz nedir?

Kız              Erkek

Kız-P P Erkek üzerinde uyguladık.

2)Bölümünüz nedir?

Sosyal Bil.ör.      Türkçe öğr.       Fen Bil Öğr.      İngilizce Öğr.    Matematik Öğr.

Eğitim fakültesinde örgenim gören öğrencilerden 6 bölümde 10 kız ve 10 erkek olmak üzere 20 şer anket olmak üzere toplamda 120 kişiye uyguladık.

3)Okuduğunuz bölümü severek mi seçtiniz?

Evet         Hayır

Sosyal bilgiler Öğr.- Kız:` hayır,@ Evet

                                   Erkek: hayır  Evet

Fen Bilgisi öğr.         Kız` Evet @ hayır

                                   Erkek-p Hayır 0 Evet

İngilizce öğr.             Kız- hayır € evet

                                   Erkek- hayır € Evet

Türkçe öğr.               Kız-€ Evet hayır

                                   Erkek-` evet @ hayır

Matematik Öğr.       Kız-P Evet P hayır

                                   Erkek p Evet 0 hayır

Sınıf Öğr.                  Kız-@ ` Hayır

                                   Erkek-p Evet 0 Hyır

 

4)Kpss gereklimidir?

Evet        Hayır        kararsızım 

Sosyal Bilgiler Öğr-Kız P Evet @ hayır Kararsız

                                  Erkek-€ evet Hayır

Fen bilgisi Öğr.       Kız evet @ hayır@ Kararsız

                                  Erkek 0 evet ` Hayır Kararsız

İngilizce    Öğr.          Kız 0 evet @ Hayır 0 Kararsız

                                  Erkek  Evet Hayır

Türkçe   Öğr.            KızP evet0 Hayır kararsız

                                  Erkek 0 evet 0 hayır @ kararsız

Matematik Öğr.       Kız ` evet 0 hayır kararsız

                                  Erkek ` evet @ hayır

Sınıf Öğr.                 Kız` evet hayır kararsız

                                  Erkek P evet 0 hayır kararsız

5)Sizce öğretmen adaylarına yönelik KPSS uygulanmalımıdır?

Evet        hayır     Kararsızım

 

Sosyal Bil. Öğr.     Kız-P evet %$0 hayır kararsız

                               Erkek€ evet hayır

Fen Bil. Öğr.          kız-0 evet P hayır  kararsız

                               Erkek hayırP evet 0 kararsız

İng Öğr.                 Kız-@ evet P hayır kararsız

                               Erkek P evet 0 hayır kararsız

Türkçe Öğr.          Kız-0 evet P hayır kararsız

                               Erkek @ evet 0 hayır  0 kararsız

Matematik Öğr.      Kız -P evet @ hayır kararsız

                                  Erkek ` evet @ hayır

Sınıf öğr.                   Kız P evet @ hayır Kararsız

                                  Erkek @ evet @ hayır kararsız

5)KPSS sisteminin uygulanış biçiminin doğru olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet         hayır        Kararsız Kısmen

 

Sosyal Bil. Öğr.        Kız- hayır &10 kararsız

                                 Erkek  Hayır kararsız

Fen Bilgisi Ögr.       Kız p hayır evet kararsız

                                 Erkek P hayır 0 evet kararsız

İng Öğr.                   Kız € Hayır kararsız evet

                                 Erkek 0 evet hayır P kararsız

Türkçe Öğr.            Kız % 60 hayır 0 evet  kararsız

                                Erkek ` hayır evet % 20 kararsız

Mat Öğr.                 Kız-p hayır 0 evet

                                Erkek p hayır 0 evet

Sınıf Öğr.               Kız evet ` hayır kararsız

                               Erkek P hayır kararsız evet Kısmen

7)KPSS yi geleceğiniz için Tek aşama olarak mı görüyorsunuz?

Evet            Hayır       Kararsızım

 

Sosyal Bil. Öğr.     Kız- hayır Kararsızım

                               Erkek  hayır kararsız

Fen Bil, Öğr.         Kız-p hayır evet  kararsız

                               ErkekP hayır 0 evet kararsız

İng. Öğr.                Kız€ hayır evet

                                Erkek0 evet hayır P kararsız

Türkçe Öğr.          Kız-` hayır 0 evet kararsız

                                Erkek` hayır evet kararsız

Mat.Öğr,               Kız@ evet @ hayır  kararsız

                               Erkek evet  hayır

Sınıf Öğr,              kız p evet 0 Hayır

                               Erkekp evet 0 hayır

8)Bölümünüzde verilen eğitimin KPSS ye yönelik olduğuna inanıyor musunuz?

Evet         Hayır          Kararsız         Kısmen

Sosyal Bilgiler Öğr.     Kız-%%0 hayır %”0 evet kısmen kararsız

                                      Erkek p hayır 0 kararsız

Fen Bil.Öğr.                 Kız evet % 60 hayır % 20 kararsız

                                     Erkek evet @ hayır kararsız kısmen

İng. Öğr.                       Kız evet P hayır 0 kararsız

                                     Erkek0 evet &10 Kısmen ` hayır

Türkçe  Öğr.               Kız evet ` hayır kararsız kısmen

                                     Erkek p hayır evet% 10 Kararsız

Mat   Öğr.                  Kız p hayır 0 kısmen

                                   Erkek p hayır % 30 kararsız

Sınıf   Öğr.                  Kız evet` hayır kısmen

                                   ErkekP hayır evet kararsız kısmen

9)KPSS hakkında Bölümünüzde yeterli bilgi veriliyor mu?

Evet                 hayır                Kararsız       Kısmen

Sosyal   bil Öğr.     Kız @ hayır % 40 kısmen  evet %kararsız

                                Erkek 0 Kısmen p hayır

Fen Bil Öğr.            Kız evet % 80 hayır  kararsız

                                Erkek @ hayır ` evet

İng  Öğr.                 Kız  hayır evet

                               ErkekP evet @ hayır kısmen

Türkçe Öğr.           Kız P hayır 0 kararsız kısmen

                              Erkekp hayır evet kararsız

Mat  Öğr.               Kız `  0 kararsız kısmen

                              Erkek €  kısmen

Sınıf Öğr.              kızp hayır 0 kısmen

                               Erkek @ evet @  kararsız kısmen

10)KPSS Sorularının Her bölümü adil bir şekilde uygulandığına inanıyor musunuz?

Evet               Hayır        Kararsız         Kısmen

 

Sosyal Bil Öğr.     Kız Hayır % 30 kararsız P kısmen

                              Erkek evet € Hayır

Fen    bil. Öğr.     Kız   Hayır kısmen

                              Erkek0 evet kararsız @ Hayır

İng.      Öğr.         Kız evet@ Hayır kararsız 0 kısmen

                             Erkek 0 kararsız kısmen P Hayır

Türkçe Öğr.        Kız @ Hayır evet kararsız 0 kısmen

                             ErkekP Hayır 0 kararsız kısmen

Mat Öğr,             Kız` Hayır evet kısmen kararsız

                             Erkek  Hayır kararsız

Sınıf Öğr.            Kız ` Hayır evet Kısmen kararsız

                             Erkekp Hayır evet kararsız

 

 

11)KPSS sisteminin Her Bölüme uygun bir şekilde düzenlenmesi gereklimidir?

Evet             Hayır           Kararsız    

 

Sosyal bil . Öğr.    Kız 0 evet

                               Erkek Hayır € evet

 

Fen bil .Öğr.          Kız  0 evet

                                Erkek 0 evet

İng Öğr.                Kız p evet 0 Hayır

                              Erkek evet kararsız

Türkçe  Öğr.        Kız. € evet  Hayır kararsız

                              Erkek&90 evet Hayır

Mat. Öğr.              Kız p evet Hayır% 20 kararsız

                             Erkek0 evet

Sınıf  Öğr.            Kız€ evet Hayır

                             Erkek€ evet Hayır

12)Bölümünüzdeki taban puanını yüksek buluyor musunuz?

Evet              Hayır           Kararsız          kısmen

 

Sosyal Bil . Öğr.     Kız  P evet @ hayır kısmen

                                Erkek@ hayır ` evet

Fen Bil. Öğr.            Kız 0 evet

                                  ErkekP Hayır 0 evet kısmen

İng.Öğr.                   kız p Hayır evet kararsız kısmen

                                 Erkek P evet % 40 Hayır kararsız

Türkçe Öğr.            Kız € evet kısmen kararsızım

                                 Erkek € evet hayır

Mat. Öğr.                Kız  € evet Hayır

                                 Erkek€ evet Hayır

Sınıf   Öğr.              Kız0 evet  ` Hayır kısmen

                                 Erkek` evet Hayır% 10kısmen

 

13)Bölümünüzdeki atamaları yeterli buluyor musunuz?

Evet               Hayır              Kararsız          Kısmen

 

Sosyal Bil  öğr.      Kız   Hayır kısmen

                              Erkek € Hayır kısmen

Fen bil.  Öğr,         Kız 0 hayır

                               Erkek P Hayır0 evet kısmen

İng. Öğr,               kız evet0 Hayır kısmen

                              Erkek` evet0 Hayır kısmen

Türkçe Öğr.         Kız € Hayır kısmen kararsız

                              Erkek evet p Hayır kısmen

Mat.Öğr,               kız  Hayır kısmen

                              Erkek0 Hayır

Sınıf  Öğr             kız € Hayır kısmen

                             Erkek` Hayır@ evet

14)KPSS yi kazanacağınıza inanıyor musunuz?

Evet            Hayır              Kararsız

 

Sosyal Bil, Öğr,     Kız` evet Hayır kararsız

                               Erkekpevet0kararsız

Fen Bil Öğr,          kız@ evet HayırP kararsız

                               Erkek0 kararsız p evet

İng.  Öğr.              Kız P evetP kararsız

                              Erkek kısmen kararsız € evet

Türkçe Öğr.         Kız` evet Hayır0 kararsız

                              Erkek0 evet hayır P kararsız

Mat Öğr.              Kız P evet Hayır0 kararsız

                              ErkekP evetP kararsız

Sınıf Öğr.             Kız @ evet@ Hayır kararsız

                              ErkekP evet hayır @ kararsız

 

15)KPSS nin kazanılmasında sizce hangisi daha etkilidir?

                                           Sosyal Bil Öğr. 

 

Üniversitedeki Eğitim

Dershanedeki  Eğitim

Şahsi Başarı

Hepsi